Hovs kyrka, Östergötland
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Hovs stenkyrka har sina anor i det tidiga 1100-talet
ågon halvmil söder om Vadstena ligger den intressanta platsen Hov. På kyrkogården finns ett stort antal skulpterade gravstenar från
1600-talet, men mer intressanta är alla de fynd av Eskilstunakistor som gjordes på 1950-talet, enligt uppgift ett fyrtiotal, minnen efter de stormän som begravdes på Hovs första kyrkogård för snart 1.000 år sedan. Några av fynden kan beskådas i kyrkans tornkammare. Dessa stenkistor tror man en gång stod invid en stavkyrka som blev uppförd då kungamakten lät uppföra de första huvudkyrkorna i kristendomens tidiga skede. Andra platser där dessa gravmonument återfinns är Vreta, Alvastra och Husaby.

 

Tillbaka

En märklig byggnad

Den första stenkyrkan lär vid sitt uppförande i början av 1100-talet ha legat alldeles invid sjön Tåkerns nordöstra strand. Denna kyrka med rakt avslutat kor revs av okänd anledning och ersattes av en ny stenkyrka omkring år 1200 - lika stor som den gamla, men belägen tre meter (3 m) längre norrut. Dessutom förefaller det stora koret till den nya kyrkan ha stått på plats invid den gamla kyrkan i närmare 100 år - utan att ha något eget långhus...

Den enda förklaringen till denna märkliga kronologi tros vara att man hade för avsikt att bygga en mycket bredare kyrka på platsen, och att man tänkt använda den gamla kyrkans södervägg, bygga två nya väggar (som nu utgör dagens kyrka) och så ytterligare en vägg åt norr så att det bildades en treskeppig kyrka. Tornet tillkom först under den senare delen av 1400-talet.

En knapp km söder om kyrkan ligger Hovgården och i norr Hovslätt. Hovgården har en gång varit en kungsgård, och kyrkplatsen låg på kungsgårdens mark. Kanske man ville att kungsgårdens kyrka skulle vara något förmer än en vanlig kyrka, och måhända att kung Sverker d.y. hade ett finger med i spelet.

I väster ligger Herrestad och i öster ligger Bjälbo

Ett annat Hov
ligger i Västergötland

 


En del av en gavelsten till en Eskilstunakista, inmurad i kyrkans vägg

 

Index över kyrkorna

Se en karta över Östergötland

Källor:
Bebyggelseregistret