Kälvene kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kälvene kyrka hade västtorn fram till på 1700-talet
älvene kyrka öster om Falköping tillkom omkring år 1200. Kyrkan som ligger på en höjd med utsikt över många kyrktorn har förlängts både åt öster och väster och hade fram till på 1700-talet ett murat
västtorn. På 1830-talet revs korvalvet för att ersättas av ett platt trätak, och yttertaket var då ett spån- och "sticketak". Bänkarna var omålade. År 1929 ersattes sakristian från 1793 samt vapenhuset, båda var av trä.

I ett brev skrivet på Stäkeborg (Stegeborg i östergötland) år 1390 pantsatte riddaren Matts Gustavsson sina gods i Kälvene och Hångsdala till en Sigge Larsson. Betalningen skulle ske i lödiga mark eller i oxar, kor och oskuren kläde.

Lindskog skrev namnet som Kjelfvene på 1810-talet, men nämnde endast att här fanns "2:ne klåckor i stapel".
Några km norrut ligger Östra Gerums kyrka och i nordväst Skörstorp med sin ovanliga rundkyrka.

 

Index över kyrkorna

 

Källa:
RAÄ