Säckestad
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Längs vägen fram mot Skarabiskoparnas Säckestad finns stora mängder sten

Vadsbo härad i Västergötland låg en gång Skarabiskoparnas befästa gård Säckestad, år 1297 skriven Sækkystadum i ett brev utfärdat av biskop Brynolf Algotsson.
Gården låg ute på en holme i sjön Ymsen och hade på andra sidan sjön i nordvästlig riktning fästet Ymseborg, känt från åtminstone 1200-talet då de kungafientliga bröderna Holmger och Filip Knutssöner härskade på borgen. Båda aspirerade på kungatiteln och båda blev halshuggna. Även Filips söner Birger och Johan avrättades efter sitt deltagande i det tredje folkungaupproret 1278. Möjligen uppfördes Ymseborg av Knut Långe - den ende kung som inte erhållit någon smörjning och inte genomgått någon kröning...

Med sådana grannar på endast några kilometers avstånd kan man tänka sig att biskoparna höll sig med en stark skara krigare i Säckestad - ändå verkar inte huset ha varit särskilt starkt befäst, men kan naturligtvis till stora delar ha varit byggt av trä.

Tillbaka

 


Måhända är detta biskoparnas hamn, sedd uppifrån platsen för huset - i fjärran låg Ymseborg


På en karta från 1683 ses en vägbank leda ut till holmen där huvudbyggnaden stod, och vad som ser ut att ha kunnat vara en brygga finns i söder. Ute i vattnet har det troligen funnits träpålar till skydd mot intrång då isen lagt sig och mot landsidan lär det ha funnits en uppfällbar vindbrygga.
Eftersom sjöns yta sänkts med flera meter under senare tider så innebär det att biskopsfästet på sin tid låg alldeles nere vid vattnet. I övrigt är inte mycket känt om platsen.

Känt är emellertid att biskop Brynolf Algotsson uppförde byggnader i Säckestad under sin tid, åren 1278-1317. Gården användes därefter av biskopsbordet fram till åtminstone mitten av 1400-talet.

Andra befästa biskopsgårdar var Läckö, Husaby borg och Brunsbo.

 


Ännu kan man se var murarna runt området en gång stod

 

 

Tillbaka

Godset Säckestad


Dagens huvudbyggnad på Säckestad byggdes ca 1820 (Anna Uggla?),
möjligen på grunden till ett äldre hus - på bilden ses huset från baksidan
som är den sida som vänder sig ner mot holmen där biskoparna huserade


Mot slutet av 1500-talet (efter att gården dragits in till kronan efter reformationen 1527) verkar ätten Bonde ha huserat i Säckestad, kanske från det att gården förlänades år 1574, för att sedan bli sätesgård. År 1581 föddes riksrådet Karl Bonde på Säckestad för att sedan dö på Ekeberg år 1652.
Enligt Nordisk Familjebok av år 1919 donerades Säckestad åt hertig Karls furstliga råd Filip Bonde år 1580 och fanns därefter i Bondesläkten fram till år 1776. Därefter har gården haft ett stort antal ägare.


P E Lindskog skrev ca 1814:

"Säckestad, beläget på en holme i Sjön Ymsen med en stenbro eller väg från landet lagd i Sjön, i hvilken gården har ett skönt fiske".

"Gården, väl byggd med trähus så i man- som ladu-gård, har alla husen i fullkomligt stånd. Der norra flygeln står har fordom varit kyrka med kyrkogård, hvarefter lämningar af murade grafvar äro att se. Egare är Friherrinnan Hedvig Sofia Silfverhjelm".

"Detta Säteri har fordom varit Kongsgård, som utvisas af en karta af 1683. Lämningarna vid sjöstranden intill Säteriet Nyruds äng, utvisa genom gamla vallar, att det varit befästadt. Under Påfvedömet hörde det någon tid till Biskoparne i Skara, och förmenes efter biskop Sigge, som dödde 1453, hafva blifvit kalladt Siggestad, hvilket sedan blifvit förändradt till Säckestad".

Sigge Uddsson vet vi ju idag att han inte hade någonting med namnet Säckestad att göra.

 

Källor:
Borgar och befästningar i det medeltida Sverige / Christian Lovén