Vättak
Uppdaterad den 22 maj, 2008
Tillbaka


Vättak kyrka
ögt belägen på en kulle tronar Vättaks vackra träkyrka, troligen uppförd någon gång på 1700-talet på platsen för en föregångare. Lindskog skrev i början av 1800-talet om Valstads pastorat att
"Wettak kyrka är af trä och har på 1720-talet blifvit ombyggd i sitt närvarande skick. Församlingen är belägen i gränsen af Falbygden och Skogsbygden. Hvalstads och Kymbo socknar äro mästa delen skoglösa och hafva svartmylla till rådande jordmån".

Vättak lär ha tillhört riksjarlen Ulf Fase som var son till Karl Döve och därmed Birger Jarls kusin. På en karta kan man se att norr om kyrkan ligger Kungsgården och rakt öster därom och ner mot Tidan ligger Kungsängen.

 

Tillbaka

Stod slaget vid Ettak i Vättak?

Från Kungsgården och Kungsängen i Vättak är det endast är ett par km upp till Ettak där det menas att det stod ett slag år 1277 mellan Birger Jarls båda söner Valdemar med hjälp av Erik Klipping å ena sidan och Magnus Ladulås på den andra. Men kanske stod slaget här i Vättak?
Rimkrönikan säger att Valdemar och danskarna kom från Småland och var på väg upp i Västergötland. Innan Ettak stannar man och tar det lugnt på en gård, med hästarna avsadlade och utrustningen avtagen. Plötsligt kommer svenskarna ridande och sedan stod slaget mellan gården och en bro - mellom gardhin ok ena broo.

Måhända hade danskarna slagit läger här i Vättak, och att det är till minne av det av danskarna förlorade slaget som man låtit Kristus på altartavlan i Vättaks kyrka ta hand om den danska fanan som inte kommit till bruk på grund av det överraskande anfallet - konungsins baner war wprukt?

Expertisen menar annars att det är den kristna segerfanan som avbildats, men denna skall vara ett rött kors på vit botten där korset inte går ut i kanterna.Överstycket till altartavlan som syns på bilden ovan
med Kristus hållande - en dansk flagga... Kan det var
till minne av slaget vid Ettak 1277, tro?

 

 


Den märkliga dopfunten av sandsten som står i Vättaks kyrka
är prydd med fyra hörnfigurer och en ryttare, funten
är tillverkad under mitten av 1100-talet, dess
kondition vittnar om ett hårt liv...

 

 


Vättak korskyrka är sagolikt vacker med alla sina målningar

Altartavlan skall enligt uppgift komma från Ettaks rivna kyrka. Efter att man på 1990-talet påträffat några saknade delar skall den i stort sett se ut som den gjorde då den lämnade Ettak.

 

Index över kyrkorna

 

Källor:
P E Lindskog