Tillbaka

Brev från menigheten i Bjärke härad

till Svante Nilsson Sture

Bjärke härad den 26 februari 1510

 

Menigheten i Bjärke härad tackar Svante Nilsson för allt gott denne visat dem liksom Brynte Bertilsson, som haft dem i förläning och hållt dem vid lag och rätt och gamla sedvänjor.
Brevutfärdarna ber nu att få tillbaka honom som länsherre och slippa Mats Kavle, som inte hållit de löften han ingick i Ture Jönssons närvaro. Han har våldgästat och beskjutit en bonde som vägrade hålla mer gästning än vad sedvänjan bjuder i hela landet.

Brevutfärdarna ber om ett gott svar och lovar att alltid vara Svante till handa.

 

Samma dag skriver Brynte Bertilsson ett eget brev till Svante Nilsson i samma ärende

Dokumentet skrivet på svenska

Källa: Svenskt Diplomatarium

Tillbaka

m