Tillbaka

Brev från Brynte Bertilsson

Brev 1 handlade om:

Upplo på Fastelagssöndagen
(okänt datum)

 

Brynte Bertilsson meddelar Svante Nilsson, Sveriges riksföreståndare, att han enligt dennes öppna brev tingat med allmogen om att utställa krigsfolk till "elffwen" (Göta älv) eller där det behövdes, och allmogen svarade att de så länge stilleståndet mellan Åke Hansson och den unge herren (Kristian II) gäller inte vill göra krigstjänst.
Men om det behövs skall de värja Svante och Sveriges rike.

Nere vid älven förelåg inga andra nyheter än att handeln fortsätter som förut mellan Norges allmoge och dessa härader.
Brynte ber Svante förläna honom gården i "Badhene" som han tidigare haft och som Svante gett honom brev på.

 

 

Tillbaka

Brev 2 handlade om:

Oplo den 26 februari 1510

 

Brynte Bertelsson tackar (Mätta Ivarsdotter) för hennes goda vilja mot honom då han var hos henne i vinter och för att hon talat på hans vägnar med (Svante Nilsson), och ber henne nu att vara hans bud till Svante igen angående en förläning, som han vill ha tillbaka. I gengäld vill han stå till tjänst med vadhelst hon begär av honom.

 

Trots att brevet riktar sig till Mätta Ivarsdotter
står Svante Nilsson som brevmottagare i brevets utanskrift.
Den förläning som omtalas är förmodligen Bjärke härad.

Intressant är att 'Menigheten i Bjärke' samma dag skriver ett
annat brev till Svante Nilsson där dom vill ha tillbaka Brynte

 

Dokumenten skrivna på svenska

Källa: Svenskt Diplomatarium

Tillbaka

m