Botkyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Den svårfotograferade Botkyrka kyrka från 1100-talet
otkyrka kyrka är belägen en dryg mil öster om Södertälje i ett område som menas ha varit bland de första som befolkades i
Stockholmsregionen för sisådär 7.000 år sedan.
Enligt Botvidslegenden invigdes en tidigare träkyrka år 1129 medan samma legend säger att stenkyrkan invigdes år 1176. Kyrkan skall för övrigt vara byggd på Botvids födelsegård, Hammarby.

År 1283 kungjorde Magnus Ladulås i ett brev utfärdat i Bjälbo att han överförde sin patronatsrätt över den helige Botvids kyrka och kyrkan i Salem som ligger några kilometer västerut. Detta bör ha inneburit att han ägt marken här, liksom han och släkten gjorde på så många andra ställen.
Både Botkyrka och Salem var målet för många pilgrimer.

På 1500-talet skall här ha stått ett mindre slag som kallas Slaget vid kyrkmuren där Gustav Vasas söner skall ha gett sig på varandra.
Vidare omtalas att begravningsvapnen som finns i kyrkan ibland skall ha kommit till användning vid begravningsprocessioner på 1600- och 1700-talen...

 

Tillbaka

Botvid och legenden

Botvid föddes på Hammarby gård i Botkyrka någon gång under senare delen av 1000-talet. Hans föräldrar Sven och Bänkfrida var hedningar, men Botvid lär ha blivit omvänd till kristendomen och döpt under en resa till England.
Efter hemkomsten hjälpte han fattiga och sjuka, friköpte trälar och omvände herremän till den nya tron.
Enligt legenden gjorde Botvid många underverk.

Då en träl han friköpt skulle fara tillbaka till sitt hemland följde Botvid och en man vid namn Esbjörn honom ett stycke på väg, till Rågö utanför Nyköping. Medan Botvid och Esbjörn sov tog trälen Botvids yxa och slog ihjäl dem.
Enligt legenden sprang en källa upp vid Botvids huvud.

Legenden förtäljer vidare att när Botvids släktingar seglade omkring för att söka efter honom en vit fågel och satte sig på fören till skeppet och lotsade dem till det ställe där den mördade låg. Detta skall ha skett den 28 juli som därför blev Botvids dag i almanackan. Botvid ärades efter sin död som helig. Han jordades först i Salems tidigaste kyrka men flyttades senare till fädernegården. På graven lät hans broder Björn bygga en kyrka kallad "Botvida kirkia".

Tillbaka

Många fynd från arkeologiska undersökningar visar att bygden runt Botkyrka var rik och relativt sett tätbefolkad redan under förhistorisk tid. Så sent som 1999 påträffades en hällkista som beräknas vara 3.500 år gammal. Läs om hällkistor.

 

Index över kyrkorna

 

Källor:
Botkyrka kommun
Botkyrka församling
SD