Gälakvist
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


En rekonstruktion av motteborgen Gälakvist
Västergötlands museum
är Gälakvist (Gälaqvist, Gällkvist, Skara hus, Brobacka) uppfördes vet man inte, men troligtvis under 1200-talet under Birger Jarl.
Borgen låg i ett område strax söder om Skaras medeltidsstad på så sätt att den kom att omges av bäckar och sankmarker vilka naturligt kom att ingå i försvarsverket. Vid Afsen i söder kan platsen för Skara hamn ha varit belägen.

Totalt har borganläggningen tagit omkring 200 x 200 meter i anspråk, motsvarande en yta om 40 000 kvm. Själva borgen stod på en närmare tio meter hög konstgjord kulle vilken omslöts av dubbla vattengravar.

Borgen har inrymt lokaler för besättningen men också kök, ekonomiutrymmen, salsbyggnad och förråd av olika slag. I Erikskrönikan från 1320-talet omtalas händelser av rikspolitisk betydelse vilka med stor sannolikhet kan knytas till borgen Gälakvist. I krönikan kallas borgen för Skara Hwss.

Tillbaka

 

 

 

Tillbaka

Händelser på Gälakvist

Borgen nämns första gången år 1272 och 1273 då kung Valdemar utfärdade brev på Gälakvist. På hösten året därpå är Erik Klipping och bränner borgen efter att på våren samma år blivit slagen vid Ettak.

År 1278, under ett uppror mot Magnus Ladulås, dödas kungens gunstling, den danske fogden riddaren Ingemar till Gälakvist av en grupp stormän ledda av Johan Filipsson, ägare till det ökända upprorsfästet Ymseborg. Dessutom togs kungens kungens svärfar, Greve Gerhard I av Holstein till fånga.
Två år senare lurades dock Filipssönerna och de andra upprorsmännen till Gälakvist av kung Magnus, detta under under falska förespeglingar. Där fängslades de och fördes sedan till Stockholm där de avrättades år 1280."Kvarlevor av den uråldriga borgen och gamla
fästningen Gälakvist i närheten av staden Skara"
Ur Erik Dahlbergs
Suecia Antiqua et Hodierna

Gälakvist omnämnes sista gången 1317, då hertig Eriks gemål Ingeborg tog sin tillflykt till Skara hus. Möjligt är dock att "Skara Borg" kan vara, som litteraturen säger, det inte så kända Nabbeborg som har varit beläget ca fem kilometer norr om Skara.

I mitten av 1500-talet var Gälakvist en ruin, och borgkullen avröjdes för att förhindra att en fiende skulle kunna använda platsen som stödjepunkt för angrepp. Sedan 1600-talet kallas platsen för Brobacka.


Gälakvist i oktober 2007. Det finns planer på att byggnaderna på kullen skall rivas och att Gälakvist sedan skall undersökas arkeologiskt och omvandlas till ett turistmål.

 

 

* * *

 

Tillbaka

Ur
Berättelser ur svenska historien:

Strax söder om Skara ligger nu kronofogdebostället Gallqvist, hvars namn påminner om Gälaqvist eller Jarlaqvist. Lemningarna af det gamla slottet finnas dock ej på Gällqvists egor.

Några hundra famnar norr om gården, mellan dess egor och staden, ligger ett ställe, som heter Brobacka eller Kämpagården, och der anses det gamla slottet Gälaqvist hafva legat. Der finnes nu en liten åbyggnad af sten, som jemte Kämpagården tillhör öfverstebostället Götala.

 

Läs lite om borgar