Jällby kyrka
Uppdaterad den 3 augusti, 2008
Tillbaka


Jällby kyrka med anor från medeltiden

amnet Jällby stavades år 1815 som Gjällby, och 1347 Jædarby där förleden är iædhur - kant - vilket lär syfta på att socknen är belägen
vid kanten av mossmarker.

Jällby kyrka är belägen i Svältorna mellan Vårgårda och Annelund alldeles invid det nu avsomnade Remmene skjutfält. En skylt i vapenhuset menar att Jällby kyrka är en av de få medeltidskyrkor som finns bevarade i vårt land, kanske med anor så långt tillbaka som till 1100-talet. Dagens kyrka är dock dendrokronologiskt (årsrings-) daterad till 1600-talet, men en föregångare har funnits - danskarna brände ju ner halva Västergötland under detta sekel.

Tillbaka

Kyrkan som fungerat som offerkyrka var ursprungligen endast en tredjedel så stor, ombyggd i flera omgångar - åt väster 1745 och 1845, och åt öster 1869. Ursprungligen har den varit så gott som kvadratisk.

Hela kyrkan andas en befriande enkelhet, på flera ställen går det att se rakt ut genom den enkla brädfodringen. Jämfört med de annars så gedigna stenkyrkorna från 1100- och 1200-talen så känns det nästan i väggarna hur fattig bygden varit men att man ändå gjort vad man förmått för att få en kyrka man kunde vara stolt över. Takhöjden lär dock vara densamma som då den byggdes en gång på 1600-talet - dörren in till till kyrkorummet är endast ca 150 cm hög och kristallkronorna får man gå runt...


Här ses spåren efter utökningen av kyrkan 1745 - notera att fönstren har gardiner...

 

 

Tillbaka

Den heliga Birgitta - i Jällby

Då kyrkan utökades år 1869 "i öster med 10 alnar" fann man vid altaret ett bord, tillverkat av en granithäll. Då stenen lyftes bort fann man i murbruket ett märke i form av ett kors, och under detta ett litet skrin av silver.

Innehållet bestod av en benbit, inlindad i ett omslag av sidentyg och bly. Benskärvan tror man är från den Heliga Birgitta. Relikskrinet, som tros ha gömts undan vid tiden för reformationens införande på 1500-talet, befinner sig nu i statens historiska samlingar.


Runt alla väggar finns vackra målningar med beskrivande bilder ur Jesu liv

 

 

Tillbaka

Nödeld

Vid ovan nämnda ombyggnation fann man under brädfodringen på de omsorgsfullt hophyvlade stockarna "ritade kors med tydliga märken efter eld i skärningspunkten", s.k. "nödeld."

För länge sedan trodde man nämligen att om man på kyrkväggen ritade upp ett kors och sedan med hjälp av en träpinne och en snurra kunde få en antändning till stånd, så skulle man skyddas från eldsvådor, farsoter, ogynnsam väderlek och andra olyckor.

 

 


Framme vid koret finns en madonnabild från 1200-talet


Jällby kyrka har en dopfunt från 1200-talet, en madonnabild från 1200-talets andra hälft och en biskopsstaty från 1400-talet, möjligen att en av de två små klockorna i tornet också är från medeltiden.

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Gravfälten i Jällby


På en kulle strax söder om kyrkan ligger två ganska stora gravrösen
som daterats till den yngre järnåldern

Såväl söder som norr om Jällby kyrka finns mängder med fornlämningar, mestadels bestående av gravrösen från 500 - 1050 e.Kr. men även flera hällkistor, bautastenar, stenar med skålgropar och en åttastenars domarring. Lämningarna är fördelade över flera gravkullar varav den största innehåller 25 runda och en rektangulär stensättning.

  Jällby hembygdsförening har lagt ner ett gidiget arbete i form av en fornstig som utgår från hembygdsstugan söder om kyrkan och därifrån löper fram på stigar längs åkerkanterna, över stengärdsgårdar och genom kohagar - och sällan eller snarare aldrig har sådana till storlek gedigna skyltar skådats annorstädes!

 


Trekantig sten

 

 

Tillbaka

Odens flisor i Jällby


Odens flisor, tre bautastenar som står uppe på ett gravröse - mycket ovanligt...


Se även Odens flisor i Genneved och i Hudene.

 


Ett förfallet men vackert uthus utmed fornstigen