Valtorps kyrka
Uppdaterad den 24 maj, 2008
Tillbaka


Valtorps kyrka från 1100-talet
yrkan i Valtorp i Gudhems härad är belägen knappa tre km norr om Vrangelsholm mellan Falköping och Skövde och var urprungligen en
romansk absidkyrka. Men vid en ombyggnad utförd år 1722 kom den bland annat att kraftigt förlängdes åt väster för att tyvärr ersättas med ett rakt avslutat kor.

Ombyggnaden kan dateras genom några siffror på utsidan av korets östfasad tillsammans med initialerna A P W. Initialerna står för greve Axel Per Wrangel som enligt traditionen skall ha bekostat kyrkans ombyggnad som straff för en undsluppen svordom... På norrsidan kan man se portalen för "kvinnoporten".Det Wrangelska koret som år 1722 ersatte den vackra halvrunda absiden...
Jämför gärna med de närbelägna kyrkorna Våmb och Forsby.

 

Tillbaka

 


Det lilla fönstret under taket omges av vackra reliefbilder


Vid kyrkans västra sida ligger flera gravhällar, och tidigare fanns här ytterligare en. Denna som nu förvaras på en pall i ett magasin i Stockholm är försedd med en märklig latinsk text medan stenhuggaren själv skrev sitt namn med runor.

Inskriptionen lyder:

"Du som läser detta, tag mitt öde i betraktande. Men skratta bara, ty döden skonar varken hög eller låg. Jag Florens spelade en betydande roll och hade gods och ställning.
Utan att jag med dem gjort testamentariska förordnaden, har jag såsom död flyttat från världen. Mäster Harald gjorde stenen".Se stenen hos Historiska.se

 

Tillbaka

Kyrkan är vackert belägen uppe på en ganska hög kulle med Slafsan flytande förbi strax nedanför på sin väg åt nordväst mot Ekornavallen varefter den numer byter namn till Hornborgaån och flyter ut i sjön den blivit namnad efter, strax norr om Sätuna.

I socknen finns fem gånggrifter, varav en i Rörsberga är undersökt, och i området har man funnit stora mängder pärlor, djurbetar, stenåldersyxor mm.

 

Index över kyrkorna

Karta över Falköpingstrakten

 

Källor:
Bebyggelseregistret