Asklanda
Uppdaterad den 19 maj, 2008
Tillbaka


Den romanska stenkyrkan i Asklanda är byggd på 1100-talet, tornet tillkom 1898

sklanda kyrka i Gäsene härad tronar sedan snart 900 år tillbaka högt upp på en vidsträckt kulle varifrån man förr hade en förnämlig utsikt. Kyrkan byggdes på 1100-talet och är märklig för att den är byggd av ett i dessa trakter synnerligen främmande byggmaterial - kvaderhuggen sandsten - vilket skänker den en unik karaktär. Närmaste förekomst av sandsten är i Falköpingstrakten, och därmed lutar man åt att stenarna forslats till Asklanda av fromma munkar.

Liksom de allra flesta medeltidskyrkor saknade kyrkan torn, men försågs ändå med ett sådant under åren 1897-1898, med stenar huggna av Svältornas egen röda granit. Kyrkans dopfunt är huggen under 1200-talet.

 

Tillbaka


På 1100-talet fanns inga fönster på nordsidan av långhuset, så ej heller här

Tillbaka


Här var det inga fönster alls - teckning av Ernst Wennerblad år 1890

Vid renoveringen av kyrkan i slutet av 1800-talet tog man bort de gravhällar som fanns i kyrkan golv. Man fann då ett antal bysantinska mynt, varav ett var från år 1030. Månne har det bott vikingar i Asklanda som varit nere i vad de kallade för Grekland - se kartan över vikingarnas resor.

På kyrkogården vilar generalmajor E G Lilliehöök, kapten A J Lilliehöök och löjtnanten A G Lilliehöök. Dessa herrar bodde på säteriet Sällerhög, fordom kallat Skålleryd varifrån man enligt Lindskog kunde se 20 kyrktorn samt de västgötska bergen Kinnekulle, Hunneberg, Mösseberg och Ålleberg.

I äldre tider skall säteriet ha tillhört Röde-ätten och ståthållaren And. Gudmundsson. Röde-ätten har även huserat på Livered vid Koberg. Orten skrevs år 1343 som Asklandum på latin.Gäsene härads sigill


Strax SV om Asklanda ligger Ornunga kyrka,
i NV ligger Kvinnestad kyrka liksom lämningarna efter Kvinnestad borg

Index över kyrkorna

Karta över området visande kyrktätheten

 

 

Tillbaka

Gravröset i Asklanda


Ett gravröse beläget vid Galstad ca 600 m norr om Asklanda kyrka

I Asklanda ligger ett 20 meter stort gravröse från (troligen) bronsåldern, kallat för Kärringaröset. Namnet tror man kommer av en tradition vilken berättar att en främmande krigshär vid något krigstillfälle skall ha trakterats med förgiftad dricka av ortens kvinnor. Detta upptäcktes dock i tid, kvinnorna slogs ihjäl och skall ha begravts här.

Då skall det skall ha lyckats bättre för Mats Kafle på Hallanda, läs här.

Tillbaka


På vägen mellan Asklanda och Grude ligger Rörsbro i Frinnestad, en femton m lång och fem meter bred slagen valvbro av kilad natursten som löper över Snipåsabäcken

s