Long
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


Väl samlad kring kyrkan ligger Longs by som en ö ute på den vidsträckta Varaslätten

ocknen Long mellan Vara och Levene i Barne härad i Västergötland har under århundraden figurerat i spekulationerna över var Birger Jarl

kan ha dött. Hans dödsdatum var den 21 oktober 1266 på en plats som i Erikskrönikan kallades för Jälbolung - se texten nedan:

 

 

 

Tillbaka

Long - Eskil Magnussons stamgods

Long var lagman Eskil Magnussons stamgods. I Long finns två gårdar som bär namnet Lagmanstorp. Dessa gårdar fanns med samma namn redan år 1277, vilket framgår av hertig Bengt, Birger Jarls sons handlingar. Bengt verkade senare som biskop i Linköping under åren 1286-91.

I diplomet överlåter Bengt de båda nämnda gårdarna med tillhörande åkrar och kvarnen Bardhætorp (Bolltorp?) till Brynolf Algotsson året innan denne tillträdde som biskop.
I ett annat diplom, nedtecknat i Kalmar år 1278, skänker sedan Brynolf den ena gården och kvarnen till domkyrkan i Linköping. I diplomet skriver Brynolf att han fått gården och kvarnen av sin släkting Bengt, kungens bror.

I Long låg sedan urminnes tider också kungsgården Storegården Long. Den var säte för ståthållaren eller fogden för Longsbo (eller Lung bo), vilket var ett av de stora förvaltningsområdena i Västergötland under tidig medeltid. Denna Storegården tror man att Birger Jarl ägde. Storegården och gårdarna Lagmanstorp ligger endast ca 2,5 km från varandra.

En mil österut ligger Jung där kungsgården för Ås bo låg.

 

Tillbaka

 


Den medeltida källaren under Storegården i Long

 

 

Tillbaka

Lagman Eskil

I den i Vedum verkande Vidhemsprästens anteckningar får Eskil Magnusson följande goda omdöme:

"Han hade denna gåvan från Gud, att han hade ett skarpt förstånd. Han hade ock en gedigen lärdom, däri jämngod med goda klerker. Och i alla avseenden stödde han västgötarna och deras ledande män. Han var son till Magnus Minnesköld av Bjälbo. Han var en mycket framstående man att giva råd i alla saker och att giva riktiga råd, så att han stod fram alla rikets stormän. Liksom han var en utmärkt rådklok man så var han även en duglig man i att föra svärd och i övrigt i strid. Vad skall jag nu mera säga om honom än detta, att sent födes en sådan man".

 

 

Tillbaka

Longs kyrkor


Longs gamla kyrka som revs år 1896 har
troligen haft en föregångare i en liten bykyrka


Longs gamla kyrka revs 1896 varefter den nya uppfördes på samma plats 1897. En dopfunt från 1100-talet skall finnas sparad. På kyrkogården finns en liljesten, avbildande en stav med kors i ena änden och en kula i den andra.
Några minnen efter Birger Jarls finns inte, däremot en källare som man tror kan vara så gammal som från 1200-talet, belägen bredvid kyrkan - se ovan.

 


Interiören i Longs förra kyrka - notera de gamla takstolarna

 

 


Longs kyrka 2003 - byggd år 1897 ovanpå sina båda föregångare

 

Index över kyrkorna


Karta över området

 

Källa:
Levenebygden av Levene hembygdsförening (ingen hemsida)

s